TV-Inspektion

De fleste husforsikringer dækker din udgift til at, få lavet en tv-inspektion af dine kloakker, hvis det viser sig at der er fejl eller skader på dem.

TV-Inspektion

Hvorfor en TV-inspektion?

Har du haft besøg af rotter eller er der sammenstyrtning af fliser på din grund.

 De fleste husforsikringer dækker din udgift til at, få lavet en tv-inspektion af dine kloakker, hvis det viser sig at der er fejl eller skader på dem.

 KloakDanmark kan synliggøre hvor og hvilke skader, der er tale om.

Hvad er en TV-inspektion?

En af vores specialer

Tv-inspektion er en avanceret teknologi, der anvendes til at inspicere kloak- og afløbssystemer. Ved hjælp af et specialkamera, der føres ned i rørene, kan teknikere få et detaljeret og præcist billede af kloaksystemets indre tilstand. Dette er en uundværlig metode til at diagnosticere problemer og planlægge vedligeholdelse.

Hvordan Fungerer Tv-Inspektion?

Indsættelse af Kameraet:

  • Et fleksibelt kamera, monteret på en kabelrulle eller en robot, indsættes i kloaksystemet via en inspektionsbrønd eller et afløb.

 

Live Videoovervågning:

  • Kameraet sender live videooptagelser til en monitor, hvor teknikere kan se rørenes indre. Dette giver mulighed for at opdage blokeringer, revner, rodindtrængning og andre skader.

 

Optagelse og Analyse:

  • Videooptagelserne gemmes til senere analyse, hvilket gør det muligt at lave en detaljeret vurdering og planlægge nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejder.

 

Fordele ved Tv-Inspektion:

  • Præcis Diagnose: Identificerer præcist placeringen og årsagen til problemer i kloaksystemet uden behov for opgravning.

 

  • Forebyggende Vedligeholdelse: Hjælper med at opdage potentielle problemer tidligt, hvilket kan forhindre dyre og omfattende reparationer.

 

  • Effektiv Løsning: Giver et klart billede af kloaksystemets tilstand, hvilket gør det muligt at planlægge de mest effektive og målrettede løsninger.

 

Kloakrensning

Kloakrensning er en vital del af vedligeholdelsen af kloaksystemer. Det indebærer fjernelse af blokeringer og ophobninger i rørene, hvilket sikrer, at vand og affald kan strømme frit og forhindre oversvømmelser og skader.

 

Hvornår Er Tv-Inspektion og Kloakrensning Nødvendig?

  • Ved mistanke om blokeringer, skader eller ineffektiv afledning af vand.
  • Som en del af regelmæssig vedligeholdelse for at forhindre alvorlige problemer.
  • Efter oversvømmelser eller kraftige regnskyl, som kan belaste kloaksystemet.

 

Tv-inspektion og kloakrensning er essentielle services for at sikre, at kloaksystemer fungerer effektivt og uden problemer. Med vores avancerede udstyr og erfarne teknikere kan vi tilbyde pålidelig og omfattende service for at holde dit kloaksystem i topform. Kontakt os i dag for mere information eller for at booke en inspektion.