Tilstoppet afløb

De fleste forstoppelser skyldes ophobning af fedt, kalk og hår i rørene.

Afløbsproblemer

Har du en stoppet køkkenvask eller måske et gulvafløb?

Hvis det ikke trækker for godt, så er det her KloakDanmark kan hjælpe dig.

 

Vi arbejder med flere muligheder for rensning af stoppet afløb:

 • Motorsplit
 • Spulevogn
 • Slamsuger

Hvad er et tilstoppet afløb?

En af vores specialer

Et tilstoppet afløb opstår, når rør og afløbssystemer blokeres af materialer som fedt, hår, sæberester, madrester og andre fremmedlegemer. Dette kan føre til, at vandet ikke løber frit og kan resultere i oversvømmelser, dårlig lugt og potentielt alvorlige skader på afløbssystemet og ejendommen.

Tegn på et Tilstoppet Afløb

 • Langsomt Drænende Vand: Hvis vandet tager længere tid end normalt at løbe ud af vasken, badekarret eller toilettet, kan det være et tegn på en tilstopning.

 

 • Dårlig Lugt: Ubehagelige lugte fra afløbet indikerer ofte, at der er opbygget organisk materiale, som rådner og skaber en dårlig lugt.

 

 • Tilbagevendende Problemer: Hvis afløbet ofte bliver tilstoppet, selv efter midlertidige løsninger, kan der være en større blokering længere nede i systemet.

 

 • Gurglelyd: En mærkelig gurglelyd fra afløbet, når vandet løber ud, kan indikere, at der er luft fanget bag en blokering.

 

Hvordan Serviceres et Tilstoppet Afløb?

Inspektion og Diagnose:

 • Første skridt er at inspicere afløbet for at identificere årsagen til tilstopningen. Dette kan gøres ved visuel inspektion eller ved hjælp af avanceret Tv-inspektion, hvor et kamera sendes ned i rørene for at lokalisere blokeringen præcist.

 

Rensning af Afløbet:

 • Håndværktøj: For mindre tilstopninger kan en afløbsrenser (snegl) eller en plunger (svupper) anvendes til at fjerne blokeringen mekanisk.

 

 • Højtryksspuling: Ved større blokeringer bruges højtryksspuling, hvor en kraftig vandstråle skyller blokeringen ud af rørene og rengør indersiden af rørsystemet grundigt.

 

 • Kemiske Rensere: I nogle tilfælde kan kemiske afløbsrensere bruges til at opløse organisk materiale og fedt, men de bør anvendes med forsigtighed for at undgå skader på rørene og miljøet.

 

 • Forebyggende Vedligeholdelse:
 • Efter rensningen kan det være nødvendigt at udføre forebyggende vedligeholdelse, såsom regelmæssig højtryksspuling eller installation af filtreringsanordninger, for at forhindre fremtidige tilstopninger.

 

Reparation og Udskiftning:

 • Hvis inspektionen afslører skader på rørene, som har bidraget til tilstopningen, kan det være nødvendigt at reparere eller udskifte de beskadigede dele af systemet. Dette kan inkludere tætning af revner eller udskiftning af gamle og slidte rør.

 

Fordele ved Professionel Service til Tilstoppede Afløb

 • Effektiv Løsning: Professionelle teknikere har det rette udstyr og ekspertise til hurtigt at identificere og fjerne blokeringer.

 

 • Forebyggelse af Fremtidige Problemer: Regelmæssig vedligeholdelse og korrekt rensning kan forhindre tilbagevendende tilstopninger og større skader.

 

 • Sikkerhed og Miljøhensyn: Professionelle anvender sikre og miljøvenlige metoder til at rense og vedligeholde afløbssystemer.

 

Et tilstoppet afløb kan være en frustrerende oplevelse, men med professionel hjælp kan problemet løses hurtigt og effektivt. Kontakt os i dag for at få hjælp til dine tilstoppede afløb og sikre, at dit afløbssystem fungerer optimalt.